כללית
החל מתאריך 1/1/2011 הוגדל משמעותית סל הבריאות מ- 851 ₪ ל-3491 ₪ לאוכלוסיה מעל גיל 65 וגילאים 18-50, וזאת בנוסף להשתתפות קופות החולים במסגרת הביטוחים הפרטים. הזכאות לסל בריאות מתחדש כול 3.5 שנים.

 קופת חולים כללית 

מבוטחי כללית מעל גיל 65 ומבוטחים מגיל 18-50:

מבוטחי כללית מושלם זכאים ל:

- החזר ביטוח מושלם 1075 ש"ח לכול אוזן
- החזר סל בריאות 3491 ש"ח (צמוד למדד) לכול אוזן
* הקיזוז נעשה במקום, ע"פ תחשיב הנ"ל ניתן לממן 100% מכשיר שמיעה מהדגם הבסיסי והביניים.

מבוטחי כללית ללא מושלם זכאים ל:

- החזר סל בריאות 3491 ש"ח (צמוד למדד) לכול אוזן

 מבוטחי כללית  מגיל 51-64 :
 קופת חולים מכבי

מבוטחי מכבי מעל גיל 65 ומבוטחים 18-50:

מבוטחי מגן זהב:

- החזר סל בריאות 3491 ש"ח(צמוד למדד)לכול אוזן
- מגן זהב 2000 ש"ח לכול אוזן


מבוטחי מגן כסף

- החזר סל בריאות 3491 ש"ח(צמוד למדד) לכול אוזן
- כיסוי ביטוחי מגן כסף של 1223 ש"ח לכול אוזן


חבר מכבי ללא ביטוח:

- החזר סל בריאות בסך 3491 ש"ח לכול אוזן

 מבוטחי מכבי  מגיל 51-64 :


 קופת חולים לאומית

מבוטחי לאומית מעל גיל 65 ומבוטחים 18-50:
3 קטגוריות, רק בקולרם:
בסיס- ללא השתתפות מצד המבוטח
ביניים- ללא השתתפות מצד המבוטח
עלית-  השתתפות המבוטח 1599.44 לאוזן