חדשות ומבצעים
סקרים
מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?
בחודש האחרון
עד לפני שנה
מעל לשנה
מעולם לא

סוגי מכשירי שמיעה

מכשיר בתוך האוזן:

IIC

CIC

ITC

ITEמכשיר מאחורי האוזן:


BTE

RIT