חדשות ומבצעים
סקרים
מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?
בחודש האחרון
עד לפני שנה
מעל לשנה
מעולם לא
סקרים

מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?

בחודש האחרון
40 14.29% (40/280)

עד לפני שנה
35 12.5% (35/280)

מעל לשנה
81 28.93% (81/280)

מעולם לא
78 27.86% (78/280)סקרים קודמים