חדשות ומבצעים
סקרים
מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?
בחודש האחרון
עד לפני שנה
מעל לשנה
מעולם לא

בדיקת זכאות


החל מתאריך 1/1/2011 הוגדל משמעותית סל הבריאות מ- 851 ₪ ל-3491 ₪ לאוכלוסיה מעל גיל 65 וגילאים 18-50, וזאת בנוסף להשתתפות קופות החולים במסגרת הביטוחים הפרטים. הזכאות לסל בריאות מתחדש כול 3.5 שנים.
 
 קופת חולים כללית 
 
מבוטחי כללית מעל גיל 65 ומבוטחים מגיל 18-50:
 
מבוטחי כללית מושלם זכאים ל:
 
- החזר ביטוח מושלם 1075 ש"ח לכול אוזן
- החזר סל בריאות 3491 ש"ח (צמוד למדד) לכול אוזן
* הקיזוז נעשה במקום, ע"פ תחשיב הנ"ל ניתן לממן 100% מכשיר שמיעה מהדגם הבסיסי והביניים.
 
מבוטחי כללית ללא מושלם זכאים ל:
 
- החזר סל בריאות 3491 ש"ח (צמוד למדד) לכול אוזן

 מבוטחי כללית  מגיל 51-64 :
 
 

 
 
 קופת חולים מכבי
 
מבוטחי מכבי מעל גיל 65 ומבוטחים 18-50:
 
מבוטחי מגן זהב:

- החזר סל בריאות 3491 ש"ח(צמוד למדד)לכול אוזן
- מגן זהב 2000 ש"ח לכול אוזן

 
 
מבוטחי מגן כסף

- החזר סל בריאות  3491 ש"ח(צמוד למדד) לכול אוזן
- כיסוי ביטוחי מגן כסף של 1223 ש"ח לכול אוזן

 
 
חבר מכבי ללא ביטוח:

- החזר סל בריאות בסך 3491 ש"ח לכול אוזן


 מבוטחי מכבי  מגיל 51-64 :
 
 
 
 
 
 
 קופת חולים לאומית
 
מבוטחי לאומית מעל גיל 65 ומבוטחים 18-50:
 
3 קטגוריות, רק בקולרם:
בסיס- ללא השתתפות  מצד המבוטח
ביניים- ללא השתתפות  מצד המבוטח
עלית-  השתתפות המבוטח 1599.44 לאוזן